nie grzeszyć rozumem [odwagą i in.]


nie grzeszyć rozumem [odwagą i in.]
nie grzeszyć rozumem [odwagą i in.] {{/stl_13}}{{stl_33}}'żartobliwie: nie mieć czegoś, być pozbawionym całkowicie jakichś przymiotów':{{/stl_33}}{{stl_10}}Ktoś nie grzeszy rozumem, odwagą, urodą. Jest ładna, ale rozumem nie grzeszy. Uprzejmością to pan nie grzeszy. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • grzeszyć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, grzeszyćszę grzeszyćszy {{/stl 8}}– zgrzeszyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} popełniać grzech, łamać nakazy religii : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ciężko… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odwaga — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. odwagaadze, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} zdolność do zapanowania nad strachem, obawą i zrobienia czegoś niebezpiecznego lub trudnego : {{/stl 7}}{{stl 10}}O zwycięstwie zdecydowała odwaga żołnierzy. Mieć odwagę… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • grzeszyć — ndk VIb, grzeszyćszę, grzeszyćszysz, grzesz, grzeszyćszył «popełniać grzech, grzechy, łamać zakazy religijne» Ciężko grzeszyć. Grzeszyć myślą. ◊ Nie grzeszyć talentem, odwagą, rozumem, uprzejmością, urodą itp. «zupełnie nie mieć talentu, odwagi,… …   Słownik języka polskiego

  • grzeszyć — 1. Grzeszyć brakiem czegoś «odznaczać się brakiem jakiejś cechy, zwykle dodatniej»: Kto nie szanuje swoich czytelników, nie szanuje ani samego siebie, ani własnego dzieła. I grzeszy brakiem wyobraźni (...). J. Parandowski, Alchemia. 2. iron. Nie… …   Słownik frazeologiczny

  • rozum — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. rozummie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} właściwa człowiekowi zdolność pojmowania, wnioskowania, wydawania sądów, umożliwiająca mu poznanie rzeczywistości; umysł : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uroda — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. urodaodzie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} całokształt zewnętrznych, fizycznych cech człowieka (zwłaszcza rysy twarzy) uznawanych za piękne, ładne; piękność : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uprzejmość — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. uprzejmośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} postawa cechująca się życzliwością, grzecznością, przyjaznym stosunkiem do ludzi : {{/stl 7}}{{stl 10}}Okazywać komuś uprzejmość. Uprzejmość wobec dam, ludzi starszych …   Langenscheidt Polski wyjaśnień